Etrust.Cloud MES

REŠITVE V podjetju Etrust d.o.o. smo za podporo spremljanju, vodenju in optimizacije procesa proizvodnje izdelali prilagodljiv MES sistem s komercialnim imenom Etrust.Cloud MES. Z vpeljavo Etrust.Cloud MES v proizvodna podjetja uvajamo koncepte digitalizacije proizvodnje in Industrije 4.0 kot pomoč pri zagotavljanju dolgoročne konkurenčnosti podjetja. Pri razvoju Etrust.Cloud MES smo izhajali iz trendov na področju razvoja […]