TrusterPRO ERP

REŠITVE TrusterPRO ERP je rezultat raziskav in razvoja v Etrustu in je prilagojen strojni industriji s poudarkom na proizvajalcih kmetijske in gozdarske mehanizacije. Neodvisna programska rešitev s poudarkom na planiranju proizvodnje omogoča celovit pretok informacij v procesu proizvodnje ter zagotavlja on-line pregled nad dogodki v proizvodnji za mojstre, tehnologe, planerje in management. Zgrajena je tako, […]