INFORMACIJSKI SISTEM ZA SPREMLJANJE PROIZVODNJE

Spodnja shema prikazuje integrirano modularno gradnjo informacijskega sistema.V nadaljevanju vam bomo predstavili primere dobrih praks, ki bodo simulirale optimalno in racionalno organiziranost mikro podjetij s poudarkom na planiranju storitve ali proizvodnje in posledično obvladovanje stroškov, kar bo omogočalo optimizacije in racionalizacije poslovanja. Na ta način pomagamo podjetnikom, da bodo lažje uspeli v teh težkih časih, ker bodo imeli na razpolago informacije za pravočasne poslovne odločitve. Vsak podjetnik ima na razpolago eno leto tudi brezplačen dostop do programske rešitve za spremljanje proizvodnje, kjer lahko na praktičnem primeru dela z orodji in po procesu, ki bo zanj najbolj optimalen. Konkretno je to programska podpora za razpis delovnih nalogov, kpl. materialno poslovanje s FIFO metodo vrednotenja, programi za izdelavo sestavnic in tehnologij ter zajem opravljenega dela na delovne naloge. Poleg tega je vsakemu podjetniku, ki bo to želel, na razpolago izkušen strokovnjak s področja organizacije poslovanja.